Tech 4 Ever

Hierbij wordt ingespeeld op de zorgelijke ontwikkeling van een extreem dalende beroepsbevolking met als werkveld techniek. Het ontwikkelen van methodieken en dientengevolge het binnenhalen van financiële middelen hiervoor gaat dit jaar onderzocht/opgezet worden. Essentieel hierin is een nauwe samenwerking met de scholen.

Activiteiten hierin kunnen zijn:

  • Aanschaf en rouleren van techniektoren in het basisonderwijs

  • Workshop Technica 10 voor meiden

  • Excursie naar een (groot) project /bedrijf

  • Etc.

RT @TexelPlaza: Het is de Week van de Liefde. Jongeren van Radio Texel interviewden vandaag bewoners van de Gollards: “Mijn eerste liefde i…

 

 Chill 4 Ever: J.C. Time Out

Dinsdag

 

13.00 - 16.00 uur

 

OSG

 

Woensdag

 

15.00 - 17.30 uur

 

7+

 

Donderdag

 

19.00 - 22.00 uur

 

10+

 

Vrijdag

 

19.00 - 22.00 uur 

 

10+

 

Zaterdag

 

19.00 - 22.00 uur 

 

10+