Ambulant jongerenwerk

Wat is ambulant jongerenwerk?

Het meest kenmerkende voor ambulant jongerenwerk is dat jongerenwerkers jongeren opzoeken in die omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen. Dat kan dus zijn op straat, in winkelcentra, in en rond school, in de buurt etc. Voor al het jongerenwerk geldt dat de leefwereld van jongeren het uitgangspunt vormt. Voor het ambulante jongerenwerk geldt dit in versterkte mate omdat zij jongeren opzoekt in hun eigen omgevingen en door het verblijven in die omgevingen van binnenuit de leefwereld van de jongeren kunnen ervaren.

Het ambulante jongerenwerk is zowel individueel als groepsgericht en werkt samen met de gemeenschap. Door ambulant te werken leer t het jongerenwerk ook (mogelijke) steunpilaren in de omgeving van de jongeren kennen zoals een lokale ondernemer, een betrokken buurvrouw, jeugdvrijwilliger, dorpscommissielid.

De vertrouwensrelatie met jongeren vormt de basis van het ambulant jongerenwerk. Doordat jongerenwerkers een vertrouwensrelatie met de jongeren opbouwen ontstaat er de mogelijkheid voor een vrije dialoog die het de jongerenwerker mogelijk maakt om te begrijpen wat de wensen, behoeftes en vragen van de groep en de individuele jongeren zijn. Vanuit die vertrouwensrelatie gaat de jongerenwerker met de jongeren het gesprek aan over hun huidige levensstijl en mogelijkheden voor verandering. Vervolgens leidt het ambulant jongerenwerk hen door naar 'situaties' waarin ze verder werken aan ontwikkeling, ontplooiing, draagkracht vergroting of draaglast vermindering. Jongeren zijn daarbij de eigenaar van wat er gebeurt en nemen op vrijwillige basis deel aan het ambulante jongerenwerk.

De kern van de dienstverlening van het ambulant jongerenwerk is signalering, informatie en advies, activering en doorleiden. Het biedt een 'ruggesteuntje' aan jongeren bij vragen en problemen.

Uitgangspunten van het ambulante jongerenwerk

  1. Ambulant jongerenwerk zoekt jongeren in de omgeving waarin zij hun vrije tijd doorbrengen.

  2. Het ambulant jongerenwerk is zowel individueel als groepsgericht en werkt met de gemeenschap.

  3. De vertrouwensrelatie met jongeren vormt de basis van het ambulant jongerenwerk.

  4. Uitgangspunt voor het ambulant jongerenwerk zijn de behoefte, wensen en vragen van de jongeren. Jongeren zijn daarbij de eigenaar van wat er gebeurt.

  5. Inzet van het ambulant jongerenwerk is bijdragen aan het volwassen worden van jongeren binnen de samenleving.

  6. Kern van de dienstverlening van het ambulant jongerenwerk is signalering, informatie en advies en doorleiden.

Ambulant jongerenwerk tijdens de pauze van OSG De Hogeberg

Ambulant jongerenwerker Andrea van Herk is een aantal keer per week tijdens de grote pauze aanwezig op OSG De Hogeberg. Zij zal gesprekken met de leerlingen aangaan om zodoende trends, ontwikkelingen en behoeftes te signaleren.

 

 Chill 4 Ever: J.C. Time Out

Dinsdag

 

13.00 - 16.00 uur

 

OSG

 

Woensdag

 

15.00 - 17.30 uur

 

7+

 

Woensdag

 

19.00 - 22.00 uur

 

10+

 

Vrijdag

 

19.00 - 22.00 uur 

 

10+

 

Zaterdag

 

19.00 - 22.00 uur 

 

10+