jeugd- en jongerenwerk op Texel

  Young4Ever_header_TimeOut_2_01_2018-StefanKrofft
  skatepark2
  timeout
  pillen
  timeout1
  drank-geld1
  skatepark1
  previous arrow
  next arrow

  Ouderkracht

  Zes organisaties werken samen in eerste hulp bij opgroeien en opvoeden op Texel

  Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms kom je er zelf of met de mensen om je heen even niet uit. Dan is het fijn om eens met iemand anders van gedachten te wisselen. Zes organisaties hebben de handen ineen geslagen en bieden snelle en kosteloze eerste hulp bij vragen over opvoeden en opgroeien op Texel. Ze presenteren zich samen in een nieuwe folder en op hun websites. Dat zijn het schoolmaatschappelijk werk, Young 4 Ever, Texels Welzijn, de huisartsen, GGD- jeugdverpleegkundigen en Texelgezinnen. Hiermee willen zij bijdragen aan hun vindbaarheid voor ouders en opvoeders.

  Werkgroep Ouderkracht

  Om de kracht van ouders bij opvoeden en opgroeien te ondersteunen werken deze en nog andere organisaties als het Texels basisonderwijs, de kinderopvang en de gemeente ook samen aan praktische initiatieven. Dit initiatief komt voort uit de Werkgroep Ouderkracht vanuit de Eilandse aanpak. Zo worden er bijvoorbeeld informatieve kroegentochten georganiseerd voor ouders/opvoeders met vragen over drugs en drankgebruik onder jongeren. Ook is er een sociale vaardigheidstraining Skills for Life gestart.

  Texel gezinnen

  Vanaf 1 juli 2021 heeft Texelgezinnen 59 vraaggezinnen, waarbij 125 kinderen betrokken waren, een steuntje in de rug gegeven. Bij 21 gezinnen hebben de vrijwilligers structureel ondersteuning geboden, door bijvoorbeeld een middagje in de week bonusoma te zijn, een anderstalig kind spelenderwijs te laten leren of een nachtje logeren.


  Texelgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen (0-23 jaar) die, om wat voor reden dan ook, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld gezinnen die door hun minimale inkomen in een sociaal isolement leven, vluchtelingen met een status, alleenstaande ouders, ouders die zelf geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen voor hun kinderen, ouders met psychische of fysieke problemen en tieners die even een ‘time-out’ kunnen gebruiken. Onze aanpak maakt gezinnen zelfredzamer. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Van een luisterend oor, een dagdeel leuke dingen doen of boeken uitlenen, zoals Prikkelstorm.

  Sommige mensen hebben ruimte in hun hart en huis over. Zij kunnen, door op vrijwillige basis iets voor een kind in de buurt te betekenen, een soort bonus vader/moeder/opa/oma/broer/zus zijn.

  De 43 ervaringsdeskundige steungezinnen van Texelgezinnen staan naast de gezinnen en ondersteunen ze tijdelijk daar waar nodig, totdat ze het zelf weer kunnen. De gezinnen houden zelf de regie. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.

  It takes a city to raise a child.
  We hebben een gezamenlijke opdracht. Texelgezinnen stimuleert het welbevinden van de Texelse jeugd. Er is zoveel kennis, ervaring en bekommernis op het eiland. De lijntjes zijn kort. Met Texelgezinnencafé’s voor professionals en aparte thema-avonden voor gelijkgestemde ouders en verzorgers, zoals de informatieve kroegentocht of kinderen met pittig gedrag, willen we de krachten bundelen. Niet denken, maar doen. Tips zijn welkom.

  Steun uit de buurt
  Samen met andere partijen zoals Texels Welzijn, schoolmaatschappelijk werk, Y4E, de GGD, consultatiebureau, bibliotheek, vluchtelingenwerk en het onderwijs bieden we een breed aanvullend aanbod aan informele preventieve zorg voor gezinnen die zelf onvoldoende steun in hun omgeving ervaren. Waar nodig gebeurt dit in samenwerking met de formele zorg. We delen dezelfde droom, het welbevinden van de Texelse jeugd stimuleren, en zijn met elkaar op ontdekkingstocht.

  Het eerste jaar was Texelgezinnen een zelfstandig onderdeel van Young 4 Ever. Het minimaal driejarige project wordt gesteund door de het Texelfonds, Caritas, Stichting Samen Eén, Gollardsfonds, coöperatiefonds Rabobank, Gemeente Texel, Kansfonds, Oranjefonds .en particuliere giften. Zie voor verder informatie: www.texelgezinnen.nl

  Texelgezinnen blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. Vandaar dat de initiatiefnemers en coördinatoren Bianca Polderman en Cintha Stiekema er heel trots op zijn dat het project nu doorgegroeid is naar een eigen stichting met een ANBI-status. En gelukkig verandert dit niets in de fijne samenwerking met het team van Young4Ever.

  Niemand hoeft het alleen te doen. Samen maken we het verschil!

  Limits

  L!M!TS is een initiatief van Young 4 Ever en Brijder jeugd Texel. Het is een vrijwilligersproject, voor en door Texelse jongeren en ouders gericht op alcohol, drugs, sociale media- en gamepreventie.

  L!M!TS geeft objectief en 'open-minded' voorlichting over veilig(er) gebruik van alcohol, drugs, sociale media en gamen. Belangrijkste kernpunten van L!M!TS zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en tegelijk risico's verminderen door het delen van kennis.

  Voor meer informatie over L!M!TS en onze werkwijze zie www.limits-online.nl.

  Agenda

  Openingstijden

  WO
  14.00 - 16.00 uur
  6-11
  WO
  19.30 - 22.30 uur
  10+
  DO
  19.30 - 22.30 uur
  10+
  VR
  19.30 - 23.00 uur
  10+
  ZA
  19.30 - 23.00 uur
  10+
  Image
  Young 4 Ever

  Stichting Young 4 Ever

  Postadres: Postbus 120
  1790 AC Den Burg

  Bezoekadres: Wilhelminalaan 1
  1791 AL Den Burg

  E-mail
  © 2018 Young4Ever