jeugd- en jongerenwerk op Texel

  Young4Ever_header_TimeOut_2_01_2018-StefanKrofft
  skatepark2
  timeout
  pillen
  timeout1
  drank-geld1
  skatepark1
  previous arrow
  next arrow

  Missie/visie

  Als het gaat om vraagstukken rondom het jeugd- en jongerenwerk is Young4Ever zich er van bewust dat standaardoplossingen vaak geen uitkomst bieden.

  Naast lokale factoren, de kenmerken van de huidige Generatie Z, verandert ook de verhouding tussen burgers, professionals en de overheid sterk. De burger is meer en meer zelf aan zet en heeft de verantwoordelijkheid om zelf sociale en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het samenspel tussen overheid, burgers en professionals speelt hierbij een essentiële rol. Deze veranderende verhoudingen vragen ook om een andere inzet en benadering vanuit de sociale professionals dan voorheen.

  De missie van Young4Ever is het bevorderen van het welzijn van de Texelse jeugd- en jongeren. Young4Ever zet zich in ten behoeve van de Texelse jeugd, jongeren en hun dynamische leefomgeving. Young4Ever wil lokaal maatwerk bieden vanuit haar expertise en zet haar passie, kennis en ervaring in om te coachen, te coördineren en te verbinden. De nadruk ligt hierbij op preventief en projectmatig werken. Young4Ever verbindt en biedt maatwerk vanuit haar expertise. We maken hierbij optimaal gebruik van het aanwezige sociale kapitaal op Texel zodat de Texelse jeugd optimaal kan participeren in de maatschappij.

  Young 4 Ever Texel
  Young 4 Ever

  Stichting Young 4 Ever

  Postadres: Postbus 120
  1790 AC Den Burg

  Bezoekadres: Wilhelminalaan 1
  1791 AL Den Burg

  E-mail
  © 2018 Young4Ever