Skip to main content

Activiteiten voor en door jongeren

Jeugd- en jongerenwerk Texel

Stichting Young 4 Ever voert al het professionele jeugd- en jongerenwerk uit op Texel. Wij richten ons op het ondersteunen en begeleiden van Texelse jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid.

Wij hebben onze eigen locatie in Den Burg: Time Out. Daar worden allerlei activiteiten georganiseerd voor en door jongeren. Ze zijn ook van harte welkom om lekker te 'chillen' tijdens onze openstelling. Daarnaast zijn de jongerenwerkers actief in alle andere dorpen op het eiland. Ook daar worden activiteiten georganiseerd voor en door jongeren. Je kan ons ook inschakelen als samenwerkingspartner of bemiddelaar bij overlast . Benieuwd naar Young 4 Ever? Surf op onze website voor meer informatie en bij vragen kun je altijd contact met ons opnemen!

Young 4 Ever is er voor:

Jongeren

Wij helpen jongeren met vragen, we organiseren leuke activiteiten voor en met jongeren. Jongeren kunnen elkaar en ons ontmoeten en lekker 'chillen' in het jongerencentrum. Wij zien en spreken jongeren op openbare plekken, op school en ook online. We bieden offline en online betrouwbare informatie aan over onderwerpen die jongeren interessant vinden en waar zij mee te maken krijgen zoals alcohol, seks, roken, gamen, sociale media, drugs, groepsdruk etc. Uiteraard hebben we daar gesprekken over in ons contact met hen. We zetten jongeren in hun kracht en ondersteunen ze in de weg naar volwassenheid zodat ze vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Ouders

Wij bieden ouders een luisterend oor en praktische tips en adviezen in de opvoeding van hun kind en/of puber. Wij hebben veel kennis over de leefwereld van kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar en een uitgebreid netwerk van scholen,
jeugdclubs, politie, gemeente en
andere organisaties zoals Kerngezond Texel, Texelgezinnen, Texels Welzijn, Halt, Brijder etc. We organiseren ook leuke activiteiten voor en met kinderen en jongeren in alle dorpen en wekelijks hebben we diverse openstellingen van ons jongerencentrum in Den Burg, op de woensdagmiddag speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en de avonden voor jongeren vanaf 12 jaar.
Online op Facebook en Instagram geven we ouders interessante en betrouwbare informatie over onderwerpen waar je kind/puber mee te maken kan krijgen zoals roken, groepsdruk, pesten, social media, alcohol, drugs, seksualiteit etc.

Samenwerkingen

We ondersteunen, stemmen af, bieden informatie en advies aan samenwerkingspartners bij vraagstukken en activiteiten voor kinderen en jongeren. Wij maken deel uit van diverse overlegstructuren binnen de gemeente, politie, Kerngezond Texel, scholen, welzijns en zorgpartners. We bemiddelen bij overlastsituaties waarbij jongeren betrokken zijn en werken graag samen in projecten zoals Limits, Jonge mantelzorgers, Bookelicious.

Agenda & Actueel

van onze TikTok